NİSAN 2015 DÖNEMİ 3. DENEME SINAVI DOĞRU CEVAP ANAHTARI

TEMEL BİLİMLER (A Kitapçığı - Doğru Cevap Anahtarı)
Anatomi Fizyo. - Histo.
Embriyoloji
Biyokimya Mikrobiyoloji Patoloji Farmakoloji
1.C
2.D
3.E
4.C
5.A
6.D
7.D
8.B
9.A
10.A
11.B
12.A
13.A
14.A
15.C
16.A
17.E
18.B
19.A
20.B
21.D
22.D
23.C
24.C
25.D
26.E
27.D
28.B
29.A
30.D
31.B
32.C
33.B
34.C
35.A
36.E
37.C
38.A
39.D
40.E
41.C
42.A
43.C
44.A
45.D
46.B
47.D
48.E
49.B
50.D
51.D
52.A
53.E
54.A
55.E
56.D
57.E
58.D
59.B
60.D
61.E
62.B
63.A
64.E
65.B
66.C
67.E
68.A
69.E
70.D
71.B
72.A
73.C
74.E
75.B
76.E
77.C
78.E
79.B
80.E
81.A
82.D
83.D
84.D
85.B
86.A
87.C
88.E
89.E
90.A
91.B
92.A
93.E
94.A
95.B
96.A
97.B
98.E
99.E
100.D
101.D
102.C
103.B
104.A
105.A
106.D
107.A
108.B
109.B
110.A
111.B
112.A
113.D
114.A
115.A
116.E
117.A
118.B
119.E
120.E


KLİNİK BİLİMLER (A Kitapçığı - Doğru Cevap Anahtarı)
Dahili Bilimler Pediatri Cerrahi Bilimler Kadın Doğum - - - -
121.B
122.C
123.D
124.B
125.A
126.D
127.B
128.D
129.E
130.B
131.B
132.C
133.C
134.C
135.D
136.C
137.E
138.C
139.C
140.D
141.B
142.E
143.B
144.C
145.E
146.A
147.B
148.C
149.E
150.B
151.E
152.C
153.C
154.C
155.D
156.D
157.C
158.C
159.D
160.D
161.B
162.D
163.C
164.B
165.C
166.E
167.C
168.C
169.E
170.A
171.C
172.C
173.D
174.A
175.D
176.E
177.D
178.E
179.E
180.E
181.A
182.A
183.C
184.B
185.A
186.D
187.A
188.B
189.B
190.C
191.D
192.E
193.B
194.A
195.E
196.D
197.B
198.C
199.D
200.A
201.C
202.C
203.E
204.B
205.A
206.D
207.A
208.E
209.D
210.B
211.A
212.C
213.A
214.E
215.B
216.E
217.C
218.D
219.E
220.E
221.E
222.D
223.C
224.C
225.C
226.D
227.B
228.D
229.A
230.B
231.E
232.C
233.C
234.E
235.B
236.E
237.B
238.C
239.A
240.D